Sivu 1, 1:sta

HSC Chemistry

ViestiLähetetty: 01.03.2008 16:51
Kirjoittaja Antti Roine
Kehitän työssäni erilaisia kemiallisia ja metallurgisia prosesseja, joiden avulla nykyisiä ja uusia materiaaleja sekä kemikaaleja voidaan tuottaa talouden ja ympäristön kannalta kestävällä pohjalla. Tämän työn ohessa olen ollut kehittämässä ja vetämässä 28 vuotta HSC Chemistry projektia, jonka avulla prosessien tutkimusta ja kehitystä voidaan tehostaa ja nopeuttaa.

HSC ohjelmistossa on 21 erilaista laskentamodulia ja 11 tietokantaa, joiden avulla voidaan kehittää tuotantoprosesseja yhdestä kemiallisesta reaktiosta lähtien ja päätyen monesta yksiköstä koostuvaan monimutkaiseen kemialliseen prosessiin. Ohjelmiston avulla voidaan testata nopeasti ja edullisesti sellaisia prosessi-ideoita tai kiertoja, joiden testaaminen käytännössä olisi liian kallista, vaarallista tai mahdotonta.

Luonnossa kaikki materia ja energia on kierrossa, kestävään teknologiaan perustuvassa teollisuudessa on aivan sama tavoite. HSC ohjelmiston avulla voidaan päästä lähemmäs toimivaa teollista ekosysteemiä, mm. testaamalla erilaisia suljettuja prosessikiertoja. Tällaisen työn avulla jopa ongelmajätteet voidaan muuttaa arvokkaiksi raaka-aineiksi.

Lisäksi ohjelmistossa on moduli erilaisten lämmönsiirtoilmiöiden ja lämpöhäviöiden laskentaa varten. Reaktoreiden ja moottorien suunnittelussa lämmönsiirtöilmiöiden hallinta on oleellisen tärkeää laitteiden kestävyyden ja energiatehokkuuden kannalta.

HSC Chemistry on maailman eniten käytetty ja referoitu termokemiallinen ohjelmisto.

Nykyään kokeellinen ja teoreettinen tutkimustyö tuottaa suuret määrät erilaista tietoa ja kokemusta, jota on vaikea hyödyntää perinteisin menetelmin. Simulointi- ja mallinnus-ohjelmistojen avulla tämä tieto ja kokemus voidaan muuttaa sellaiseen muotoon, että sitä on helppo testata ja hyödyntää.

HSC ohjelmisto on prosessien mallinnus- ja simulointityökalu, jonka avulla voidaan kehittää uusia materiaaleja, kemiallisia prosesseja ja energialähteitä, sekä parantaa nykyisten prosessien energiatehokkuutta ja saanteja. Ohjelmisto ei poista kokeellisen ja teoreettisen työn tarvetta, mutta se tehostaa sitä. Ohjelmisto ei myöskään keksi itse mitään ideoita, mutta käyttäjä voi testata omia ideoitaan ohjelmiston avulla.

HSC ohjelmisto perustuu pitkälti aineen ja energian häviämättömyyden lakiin, sekä moneen muuhun kokeellisesti havaittuun luonnontieteelliseen tosiasiaan. Mikään teollinen tai biologinen prosessi ei toimi, ellei prosessin energia- tai ainetase ole kunnossa.

Perustavaa laatua olevat luonnontieteelliset tosiasiat tulee ottaa huomioon myös poliittisessa päätöksen teossa. Liian usein politiikassa ollaan keksimässä tuulesta temmattuja ikiliikkujia, jotka näyttävät hyvältä jos kokonaisuus sekä koko elinkaaren aikainen energia- ja ainetase unohdetaan.

Antti Roine, 1.3.2008