Sivu 1, 1:sta

Sattuma ja mielikuvitus – universumin perusta?

ViestiLähetetty: 01.12.2013 21:17
Kirjoittaja Antti Roine


Inhimillisessä ajattelussa liitämme usein ihmisen kasvot ja koko hänen fyysisen olemuksensa ihmisen persoonaan. Tämä sama väärinkäsitys on siirtynyt myös filosofian molempiin äärisuuntiin. Materialismi uskoo ihmisen persoonallisuuden häviävän kun hänen aineellinen ruumiinsa häviää. Panteismi taas uskoo, että Jumala ei voi olla persoona, koska hänellä ei ole ruumista.

Todellisuudessa persoonallisuus on puhdas henkinen ominaisuus, joka ei välttämättä tarvitse aineellista ruumista. Oma persoonallisuutemme periytyy luojaltamme. Persoonallisuuden ja aineellisen ruumiin erillisyys on helppo havaita, vaikka tavatessa vanha tuntemattomalta näyttävä koulutoveri viidenkymmenen vuoden takaa luokkakokouksessa.

Materialistisen maailman havainnointi perustuu aisteihin. Tuntoaistin avulla voimme helposti todeta onko saunan kiuas kuuma tai kylmä ja näköaistin avulla voimme havaita onko päivä tai yö. Aivan samalla tavalla henkisten aistiemme avulla voimme kokea henkistä todellisuutta. Värisokea ei näe punaista tai vihreää, mutta siitä huolimatta ne eivät ole mielikuvituksen tuotetta.

Se että ateisti ei pysty aistimaan omasta itsestään löytyvää henkistä todellisuutta ei todista, että sitä ei ole olemassa. Henkistä todellisuutta on mahdoton mitata tieteen tarjoamien mittareiden avulla, koska ne toimivat eri alueella. Metrimitalla on vaikea mitata lämpötilaa, kauneutta, hyvyyttä, persoonallisuutta tai uskoa. Ateisti pelkää uskon vievän häneltä jotain, vaikka se vapauttaa ihmisen vankisellistään.

Ateisti uskoo, että ympärillämme oleva uskomattoman upea maailma on syntynyt sattumalta, mutta uskovan ihmisen korvissa tämä kuulostaa vitsiltä. Uskovan ja ateistin ihmisarvo on kuitenkin sama, koska heille kummallekin on annettu oma ainutlaatuinen persoonansa ja pieni sirpale luojaamme, joka ajaa meitä etsimään totuutta ja ikuista elämää.

Maailma näyttää aivan toisenlaiselta sen jälkeen kun ihminen on löytänyt oman uskonsa ja henkisen persoonallisuutensa. Tämän jälkeen hän katsoo maailmaa ihan eri näkökulmasta. Lähimmäisten silmissä hän näkee aineelliseen ruumiiseen kahlittuja sieluja, jotka yrittävät selvitä parhaan kykynsä mukaan ajallisista ongelmistaan. Fysikaalinen todellisuus näyttää henkisen todellisuuden mitättömältä varjolta; pelkältä kulissilta, jossa voimme vapaasti harjoitella oikeiden ja väärien päätösten tekemistä.

Tieteellisen filosofian ja logiikan avulla ei voida päätyä siihen, että ihmiset olisivat tasa-arvoisia ja veljiä keskenään. Sen sijaan päädytään siihen, että toiset ihmiset ovat tasa-arvoisempia kuin toiset. Luonnontieteet eivät ota kantaa siihen mikä on oikein ja mikä väärin. Siksi puhdas materialistinen näkökulma johtaa eriarvoiseen yhteiskuntaan, jossa yksilöt ja erilaiset ryhmät taistelevat keskenään.

Tieteellinen etiikka tutkii mikä on oikein ja mikä väärin, mutta siitä huolimatta yhteiskunnassa tarvitaan lakeja, rangaistuksia ja porkkanoita, jotta eettiset periaatteet saadaan toimimaan. Uskon ja tämän elomme tarkoitus on luoda olentoja, jotka omasta vapaasta tahdostaan valitsevat oikein - ilman mitään porkkanoita tai rangaistuksia. Monet ihmiset testaavat Jumalaa odottamalla vastapalveluksia hyvistä teoistaan, samalla he alentavat itsensä koiran tasolle.

Vääryys ja epäoikeudenmukaisuus ovat aina läsnä nykyisessä maailmassamme, jotta voisimme kokea miltä tuntuu, kun teemme oikean valinnan ja voitamme vaikeudet. Täydellisessä ja virheettömässä maailmassa emme voisi tehdä tällaisia vapaaehtoisia valintoja, emmekä voisi omasta tahdostamme tehdä valintaa uskon ja ateismin välillä. Vapaa valinta ei olisi myöskään mahdollista, jos Jumalan olemassaolo voitaisiin todistaa tieteen avulla.

Nykyinen maailmamme on juuri sellainen minkä kautta voidaan luoda oman tahdon omaavia epäitsekkäitä olentoja, jotka eivät tarvitse taakseen vahteja, eikä heitä ei tarvitse johtaa pelon tai palkintojen avulla. Jumalan täydellisessä ja virheettömässä lepokodissa tämä ei olisi mitenkään mahdollista.

Antti Roine, Ulvila 24.3.2013
__________________________________________________
Heijaste 2013-2