Sivu 1, 1:sta

Paras mahdollinen tekniikka ei riitä

ViestiLähetetty: 18.02.2008 18:29
Kirjoittaja Antti Roine
Kehitysmaissa neljä miljardia ihmistä haluaa samanlaisen elintason mitä meillä: talon, auton, television, ilmastoinnin, terveydenhuollon, koulutuksen jne. Samanaikaisesti meidän pitäisi yrittää säilyttää luonnon kauneus ja monimuotoisuus. Nämä kaksi haastetta ovat jyrkästi ristiriidassa keskenään, sillä nykytekniikalla elintason nosto vääjäämättä kuluttaa luonnonvaroja ja tuottaa jätteitä.

Pienien parannusten ja säästämisen avulla yhtälö on mahdoton ratkaista. Ei paljoa auta, jos kaksi miljardia ihmistä tinkii elintasostaan vaikka 25 prosenttia, kun samalla neljän miljardin ihmisen elintasoa pitäisi nostaa 400 prosenttia. Pienien parannusten avulla voimme tosin kulkea oikeaan suuntaan, mutta riskinä on, että luulemme tämän riittävän.

Teknisesti ongelma voidaan ratkaista ainoastaan panostamalla riittävästi rahaa ja resursseja uuden teknologian kehittämiseen ja käyttämällä parasta käytettävissä olevaa eli BAT (Best Available Technology) teknologiaa. Paras teknologia muuttuu tekniikan kehittyessä ja sitä valittaessa otetaan huomioon kokonaisuus ympäristön, turvallisuuden ja taloudellisuuden kannalta katsottuna, eikä tuijoteta pelkästään yhtä argumenttia, kuten julkisessa keskustelussa käytäntö näyttää olevan.

Valitettavasti BAT teknologiakaan ei riitä, sillä ideologia, politiikka, uskonto, koulutus, tiede tai talousjärjestelmä voivat tuhota hetkessä kaikki tekniset saavutukset. Ääriesimerkkejä ovat maailmansodat, terrorismiä tukevat uskonlahkot tai sellainen politiikka, joka ajaa työpaikat ja hiilidioksidipäästöt maihin, jotka eivät kanna huolta ympäristöstä. Emme voi sokeasti luottaa edes ns. tieteellisiin totuuksiin, sillä ne ovat muuttuneet moneen kertaan viimeisen sadan vuoden aikana ja muutos jatkuu.

Tarvitsemme myös parasta mahdollista ideologiaa (BAI), politiikkaa (BAP), uskontoa (BAR), talousjärjestelmää (BAE), tiedettä (BAS) jne. Parhaat mahdolliset teknologiat määritetään yhteistyössä EU:n, Suomen Ympäristökeskuksen ja teollisuuden kanssa. Muiden parhaiden mahdollisten menetelmien määrittelyä varten pitää luoda samantapainen organisaatio. Parhaat menetelmät ja periaatteet voidaan aina tunnistaa niiden tulosten ja loogisuuden perusteella. Niille on myös tunnusomaista, että ne ovat dynaamisia ja muuttuvat maailman mukana. Paras mahdollinen syntyy yhdistämällä eri ihmisten ja järjestelmien parhaita ideoita ja ihanteita.

Vanhoja auktoriteettejä ei kannata kunnioittaa liikaa, kun etsitään parasta mahdollista tieteellistä tai uskonnollista totuutta. Tieteen tai uskonnon "pyhien kirjoitusten" perusoletuksissa voi olla virheitä, koska ne ovat syntyneet vuosisatojen kuluessa ihmisten toimesta. Kirjoitusten sisältöä kannattaa aina peilata kirjoitushetken yhteiskuntaa vasten. Meidän velvollisuutemme on päivittää vanhat tieteelliset ja uskonnolliset totuudet vastaamaan paremmin sitä tietoa ja viisautta mitä nyky-yhteiskunta tarjoaa.

Parhaalle mahdolliselle politiikalle, talousjärjestelmälle tai tieteelle on tunnusomaista, että ne nostavat ihmisten aineellista ja taloudellista hyvinvointia. Sellaisessa järjestelmässä, joka pitää merkittävän osan ihmisistä jatkuvasti työttömänä, täytyy olla parantamisen varaa. Kommunistisessa suunnitelmataloudessa lähes kaikilla oli töitä; meidän kannattaa rohkeasti selvittää voimmeko oppia tästä mitään.

Paras mahdollinen ideologia tai uskonto tekee ihmiset onnellisiksi. Sellainen uskonto, joka pelottelee ihmisiä helvetillä, kaipaa uudistamista, sillä loogisesti ajatellen hyvä Jumala ei voi olla helvetin esimies. Uskonto tai ideologia, joka on ristiriidassa tieteellisten havaintojen kanssa, kaipaa myös päivittämistä, sillä uskonnon, aatteen tai ideologian tulee perustua totuuteen. Paras mahdollinen uskonto tekee meistä tasa-arvoisia, vastaa kysymykseen mikä on oikein ja mikä on väärin, sekä kertoo mihin me olemme menossa.

Paras mahdollinen koulutusjärjestelmä perustuu luonnontieteellisiin tosiasioihin ja erilaisiin henkisiin arvoihin, koska vain moniarvoisen koulutuksen ja sivistyksen avulla voimme jatkuvasti kehittää yhteiskuntaamme ja lisätä sen suvaitsevaisuutta sekä sisäistä ja ulkoista turvallisuutta. Paras mahdollinen yhteiskunta ei voi perustua sensuuriin, sillä sensuuri suojelee korruptiota, eriarvoisuutta ja mielivaltaa sekä estää kehitystä. Paras mahdollinen vapaa lehdistö on hallitusten ja yritysten omatunto ja paimenkoira, joka ohjaa oikealle tielle.

Yhteiskuntamme kaikkien osa-alueiden kehitys alkaa yksittäisistä ihmisistä. Valtiot, yritykset tai yhteisöt eivät tunne surua tai iloa, eivätkä ajattele tai tee päätöksiä. Meidän tulee aloittaa muutos omasta itsestämme, meidän tulee ajatella mitä olemme tekemässä ja miksi - meillä tulee olla myös tavoitteita. Meidän tulee huomata, että maailma ei ole mustavalkoinen vaan parhaat ratkaisut syntyvät yhdistämällä eri ihmisten sekä kansojen viisautta ja arvoja. Erilaisuus ja monimuotoisuus tekevät meistä vahvoja ja jatkuva muutos tekee elämästämme mielenkiintoista sekä elämisen arvoista.

Antti Roine, Ulvila 14.1.2008
______________________________________________________
Julkaistu:
Pohjalainen 26.01.2008
http://www.pohjalainen.fi/Article.jsp?article=299790

Aamulehti, 4.2.2008
http://www.aamulehti.fi/verkkolehti/a/2 ... 366163.htm

Heijaste, 1/2008, 10.3.2008, sivu 15