Sivu 1, 1:sta

Miksi ilmastomme muuttuu

ViestiLähetetty: 27.02.2008 16:10
Kirjoittaja Antti Roine


Kioton sopimuksella on tarkoitus estää ilmastomme muuttuminen ja pelastaa maailma päästökaupan avulla. Ikävä kyllä ko. sopimuksella tähän asiaan ei ole merkittävää vaikutusta, koska hiilidioksidin vaikutusta ei ole sitovasti todistettu ja koska sopimus ei ole kattava eikä tasapuolinen. Sen sijaan päästökaupalla vain siirretään hiilidioksidin tuotantoa Suomen tapaisista energiaa säästävistä maista niihin maihin, jotka eivät aikoinaan ole energiaa säästäneet tai jotka tuottavat sitä muiden poltettavaksi, kuten öljyntuottajat tekevät. Päästöoikeuksien myyjät käyttävät meiltä saamansa rahat elintasonsa nostamiseen, mikä yleensä aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä.

Maapallon ilmasto on aina vaihdellut täysin ihmisestä riippumatta laidasta laitaan jääkaudesta tropiikkiin. Luonnossa ei ole mitään pysyvää ja alkuperäistä olotilaa, kaikki muuttuu, muutos on luonnollinen ilmiö. Jos ilmastomme muutoksia halutaan oikeasti hallita meille edulliseen suuntaan niin päästömaksuista kerättävät rahat kannattaa käyttää ilmastomme muutoksia aiheuttavien syiden tutkimiseen, eikä hiilidioksidin tuotantoon. Kun muutoksen todelliset syyt saadaan selville, voidaan pohtia, mitä ongelmalle voidaan tehdä.

Mannerjäätiköissä, vesistöjen pohjien sedimenteissä ja tippukiviluolien kerrostumissa on täysin luotettava ilmastomuutosten historiankirja vapaasti luettavissa - jos sitä vain halutaan tulkita uusimpien tutkimusmenetelmien avulla. Alustavien tutkimustulosten mukaan näyttää siltä, että maapallomme ilmastonmuutokset ovat olleet todella nopeita ja suunta on vaihtunut nopeasti. Lyhyt lämpenemisjakso on saattanut lähes yhtäkkiä muuttua jääkaudeksi.

Eräiden teorioiden mukaan lämpötilan nousu lisää suolattoman veden virtausta Jäämereen, koska Siperian jokien virtaus Jäämereen lisääntyy. Tällöin suolainen Golf-virta pysähtyy ja jääkausi alkaa. Kannattaisi varmaan selvittää pitääkö teoria paikkansa. Kun ilmaston muutosten todelliset syyt on saatu selville voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, vaikka muuttamaan Siperian jokien virtaussuunta Kaspianmereen jos se nähdään tarpeelliseksi.

Tekniikkaa, jolla hiilidioksidipäästöjä vähennetään kannattaa tietysti kehittää, koska maapallon rajallisilla öljy- ja hiilivarannoilla on varmaan muutakin käyttöä. Toisaalta hengittämäämme ilmaa ei ole mitään järkeä pilata. Mutta emme kuitenkaan saa tuudittautua uskomaan, että tämä riittää. Väärien oletusten, johtopäätösten, perustelujen ja toimenpiteiden korjaaminen on myöhäistä siinä vaiheessa kun juhannuksena pihalla on lunta 10 metriä.

Kysymys on paljolti siitä mihin päästökaupasta kerättävät rahat sijoitetaan ja millä perusteella ne kerätään. Päästömaksujen pitäisi perustua energiankäytön tehokkuuteen, eikä hihasta vedettyihin raja-arvoihin. On suuri virhe jättää ilmastonsuojelu yksin hiilidioksidin tuottajien harteille, koska ilmastonmuutos on meidän kaikkien yhteinen uhkatekijä. Maapallomme elämää ylläpitävää järjestelmää ja luontomme kauneutta ei ole mieltä tuhota lyhytaikaisten taloudellisten hyötynäkökohtien perusteella, mutta talouttakaan ei ole järkevää romuttaa mahdollisesti väärien oletuksien ja mutu-tiedon perusteella.

Ilmastonmuutoksen riskit ovat kuitenkin todellisia, Helsingin päällä kun on ollut useampaan otteeseen muutama kilometri jäätä ja lunta. Tsunamit ja hurrikaanit ovat pieni ongelma tähän verrattuna. Aikoinaan hölmöläiset kuljettivat valoa säkissä tupaan, nyt Suomen korkein ulkopoliittinen johto yrittää vähentää ilmakehän hiilidioksidia siirtämällä sen tuotantoa ja työpaikkoja maasta toiseen, Suomen teollisuuden ja meidän kansalaisten kustannuksella. Tämän sijaan resursseja pitäisi käyttää enemmän ilmastonmuutosten todellisten syiden ja seurausten selvittämiseen ja uusien energialähteiden etsintään ja kehitykseen.

Antti Roine
Ulvila 2.10.2005
_____________________________________________________________
Julkaistu Turun Sanomissa 7.10.2005 4:00:19
http://www.turunsanomat.fi/mielipiteet/ ... :0:0:0:0:0: